Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Din lokale stemme

Din vej til indflydelse

Hvidovre har mange smukke, grønne områder. Dette billede er taget en tidlig morgen fra stien langs Vestvolden. I baggrunden kan man se Store Hus.

Arne Bech og Kristina Young sidder i kommunalbestyrelsen for Hvidovrelisten

Hvidovrelisten har i 16 år gjort en stor forskel, men behovet for politiske forbedringer er fortsat stort. Hvidovre skal være attraktiv at bo i. For Hvidovrelisten betyder det en kommune, der tager hånd om de forskellige behov, der findes hos børn, unge, voksne og ældre, så rammerne for et godt familie-, arbejds- og fritidsliv er til stede.

• Vi vil sikre en socialt ansvarlig kommune

• Vi vil støtte op om foreningslivet og det frivillige arbejde

• Vi vil værne om de grønne områder

• vi vil sikre balance i økonomien

Udviklingen bør bygge på dialog med de berørte borgere og fagpersoner. Liste H vil derfor fortsat indgå i åbne og konstruktive samarbejder med alle, der respekterer, at det lokale engagement bedst afspejler de lokale behov.

På tværs af partiskel til glæde for rigtig mange i Hvidovre


Læs her om Hvidovrelistens syn på de forskellige områder: