Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Hvad står Hvidovrelisten for:

Her kan du læse om, hvad Hvidovrelisten står for på de forskellige områder

Stærk og sund økonomi

Skatten er stadig høj i Hvidovre, og der skal arbejdes hårdt for, at kommunens borgere kan bevare tilliden til den økonomiske ansvarlighed.

Hvidovrelisten sætter tæring efter næring og kan påtage sig opgaven.

Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for:

• mere ansvarlig låntagning.

• sammenhæng mellem investeringernes størrelse og borgernes udbytte.

• kvalitet for borgernes penge.

• samarbejde med nabokommuner på alle områder, hvor det kan give bedre løsninger.

• en mere attraktiv beskatning af borgere og erhvervsliv.

Kristina Young