Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Borgerlisten

Fri af partipolitiske bindinger

Hvidovrelisten ønsker:

  • tværpolitisk samarbejde på et åbent, demokratisk og socialt grundlag

  • økonomisk og socialt ansvarlige løsninger

Hvidovrelisten arbejder derfor for

  • et Hvidovre – hvor beslutningerne træffes efter høring af berørte borgere og fag-personer

  • et Hvidovre – hvor det gode argument vinder over skjulte dagsordener og særinteresser

  • et Hvidovre – hvor ideologi og landspolitiske vinde ikke forhindrer de fornuftige løsninger


HVIDOVRELISTEN -  din vej til indflydelse.