Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Hvad står Hvidovrelisten for:

Her kan du læse om, hvad Hvidovrelisten står for på de forskellige områder

Skoler

Nye krav til undervisningen stiller krav til Hvidovres skolevæsen, og der er brug for en langsigtet planlægning.

Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for:

• en fællesskabets skole præget af tolerance og medmenneskelighed.

• tillid og trivsel gennem respekt for professionel viden og praksis.

• en god dialog mellem forældre, skole og forvaltning.

• et højt fagligt niveau, så alle elever bliver så dygtige, de kan.

• sikre skoleveje.

• en styrkelse af idrætsundervisningen f.eks. gennem samarbejde med foreningslivet.

• de nødvendige ressourcer til specialundervisning og børn med særlige behov.

Kristina Young