Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Hvad står Hvidovrelisten for:

Her kan du læse om, hvad Hvidovrelisten står for på de forskellige områder

Personalepolitik

Hvidovre skal selvfølgelig også være en god kommunen at arbejde i.

Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for:

• kommunen som en attraktiv arbejdsplads, der både kan fastholde dygtige medarbejdere og tiltrække nye.

• et samarbejdsklima, hvor medarbejdere og organisationer bliver inddraget, inden der træffes beslutninger af afgørende betydning for arbejdssituationen.

• en kommune, der går foran i forhold til ansvaret for arbejdsmiljøet.

• at personalesager behandles med respekt for den enkelte.

Kristina Young