Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Hvad står Hvidovrelisten for:

Her kan du læse om, hvad Hvidovrelisten står for på de forskellige områder

Kultur og fritid

Hvidovre har et rigt foreningsliv, og Hvidovrelisten ønsker at anerkende den frivillige arbejdsindsats ved at styrke samarbejdet mellem kommunen og de mange foreninger med stor vægt på rammer, der fremmer sund adfærd.

Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for:

• bedre forhold for frivilligt arbejde.

• bedre faciliteter for en idræt i balance.

• en forbedring af Hvidovre havn, så den bliver mere attraktiv.

• genopretning og forbedring af Motionscentret.

• en øget støtte til de foreninger, der bidrager med en ekstraordinær socialindsats.

• en sikring af bibliotekernes kvalitet og adgang til oplevelse og oplysning.

• levende musik- og teateroplevelser for børn og voksne.

• respekt og støtte til det store arbejde, der gøres i de forskellige trossamfund.

• profilering af Vestvoldens rekreative og historiske værdier.

Kristina Young