Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Hvidovrelistens historie

Fri af partipolitik, ja til politiske løsninger på tværs af ideologier

IMG_5955.PNG

Hvidovrelistens historie:

Den 1. maj 2001 samledes en bred kreds af engagerede Hvidovreborgere for – på tværs af de traditionelle partiskel – at stifte en lokalpolitisk liste til gavn for Hvidovre. Mange oplevede et stort behov for en fornyelse og en forbedring af den politiske beslutningsproces/ændring af magtstrukturen i Hvidovre.

Hvidovrelisten ønsker en mere demokratisk og decentralt styret kommune, hvor inddragelse af berørte borgere og interessegrupper er en naturlig del af beslutningsprocessen.

Hvidovrelisten vil arbejde for størst mulig kvalitet og tilfredshed i Hvidovre i overensstemmelse med, hvad der er bedst for borgerne i Hvidovre.

Hvidovrelisten – som liste H – har ved alle kommunalvalg siden starten i 2001, bortset fra i 2005, opnået at få indvalgt 3 kandidater i kommunalbestyrelsen.

Hvidovrelisten har gennem alle årene haft stor indflydelse på væsentlige beslutninger til gavn for Hvidovres borgere.

Hvidovrelisten har vist sig langtidsholdbar, og vi oplever, at der er et usvækket behov for Hvidovrelistens indsats, da usympatisk rigid blok- og magtpolitik stadig er det almindelige i Hvidovre.

Ud over det kommunalpolitiske arbejde er Hvidovrelisten også en stærk forening med et sundt og inspirerende foreningsliv. Foreningen er åben for alle, der interesserer sig for Hvidovre, og som vil have indflydelse på kommunens fremtid. Har du lyst til at blive medlem af foreningen, er du hjerteligt velkommen.