Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Hvad står Hvidovrelisten for:

Her kan du læse om, hvad Hvidovrelisten står for på de forskellige områder

Bygge- og boligpolitik

Hvidovre er en fuldt udbygget kommune, men i stadig forandring.

Hvidovrelisten ønsker nytænkning i forbindelse med udnyttelsen af eksisterende byggeri, så vi har plads til Hvidovres borgere i alle aldre.

Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for:

• en både bedre og hurtigere behandling af byggesager.

• gode muligheder for boligforbedringer.

• de fornødne institutioner, ungdoms- og seniorboliger.

• bofællesskaber til ældre og handicappede.

• nedbringelse af energiforbruget ved enhver renovering af kommunale bygninger.

Kristina Young