Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Hvad står Hvidovrelisten for:

Her kan du læse om, hvad Hvidovrelisten står for på de forskellige områder

Ældre og handicappede

At blive ældre eller på forskellig vis besværet er en naturlig del af livet, og enhver indsats bør være præget af kvalitet og respekt for borgerens egne ønsker til tilværelsen.

Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for:

• en værdig og indholdsrig tilværelse for kommunens ældre og handicappede.

• tryghed og trivsel i pleje og aktivering.

• en bedre tilgængelighed i kommunen.

• det nødvendige antal pladser til genoptræning, vedligeholdelsestræning og daghjem.

Kristina Young