Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Hvad står Hvidovrelisten for:

Her kan du læse om, hvad Hvidovrelisten står for på de forskellige områder

Teknik og miljø

Hvidovre ligger godt med adgang til både vand og grønne områder, og det er vigtigt at bevare de grønne åndehuller.

Desværre er trafik og megen støj også en del af hverdagen.

Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for:

• en bedre trafiksikkerhed.

• gode parkerings- og trafikforhold.

• effektive støjværn.

• en aktiv kommunal miljøpolitik f.eks. i form af energieffektivisering, vandbesparelse og grønne indkøb.

• en bevarelse og vedligeholdelse af de rekreative områder - herunder koloni- og nyttehaver.

Kristina Young