Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Mandater i byrådet

Arne Bech og Karoline Cleemann sidder i kommunalbestyrelsen for Hvidovrelisten

Hvidovrelistens mandater i Byrådet


Hvidovrelistens mandater 2018-2021

Kristina Young og Arne Bech er valgt ind for Hvidovrelisten i perioden 2018-2021

Kristina Young og Arne Bech er valgt ind for Hvidovrelisten i perioden 2018-2021


Arne bech

Arne.JPG

75-årige Arne Bech er født i Holstebro, student fra Viborg og har sammen med Alice boet på Vesterbro og i Valby, inden de i 1977 flyttede til Hvidovre. Er som veteran stadig aktiv medaljetager i atletik, triatlon og orienteringsløb.

Arne Bech har været Hvidovrelistens spidskandidat, siden Hvidovrelistens stiftelse og første kommunalvalg i 2001. Han har således siddet i Byrådet for Hvidovrelisten siden 2002.

Forud for Hvidovrelistens stiftelse har han været socialdemokratisk medlem af økonomiudvalget, 1. viceborgmester og formand for flere udvalg. Som socialdemokratisk EU-kandidat fik han tæt på 10.000 stemmer. 


Karoline Cleemann, 1. suppleant

karoline.jpeg

Hvidovre skal have en bæredygtig udvikling med mennesket

Hvidovre skal have en bæredygtig udvikling med borgeren i centrum. Der skal laves en udviklingsstrategi for Hvidovre, med balance mellem infrastruktur, økonomi, miljø og samfund. Når der bygges boliger, skal det ikke ske uden der samtidig tænkes skole, institutioner, idræt, lægetilgang, grønne områder og så videre.

Karoline Cleemann er født og opvokset i Norge, men de seneste 16 år, har hun boet i Hvidovre. Jeg har nok fået lokalt engagement ind med modermælken og interesserer mig for det meste, fortæller Karoline. Hun er ansvarlig for ventelisterne i HIF, findes tit på bassinkanten som official, når HVSK deltager i svømmestævner ude og hjemme - og har også siddet i skolebestyrelsen på Dansborg.

Både idrætsfaciliteter og skoler skal have et løft i Hvidovre. Vores skolebørn skal vi investere i, både gennem bedre fysiske rammer og ved at tilpasse elevtallet til skolernes klasseværelser. Børns vilkår, udviklingsmuligheder og hvordan vi overleverer jorden til næste generation, betyder i det hele taget rigtig meget for mig. Samtidigt skal vores ældre og handicappede have en værdig og indholdsrig tilværelse, så jeg vil også gerne være med til at udvikle attraktive seniorboliger i Hvidovre. Hvidovres borgere skal have gode vilkår i alle livets faser.Kristina Young

Kristina er vokset op i Hvidovre.  Kristina stillede første gang op for Hvidovrelisten i 2013, hvor hun blev valgt ind og i perioden sad i Social. og Sundhedsudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget. Denne periode er således hendes anden periode.  Ud over kommunalbestyrelsen, sidder hun i Teknik- og Miljøudvalget, By- og Planudvalget samt i Handicaprådet. Dertil sidder hun i VEKS' bestyrelse.  Kristina bruger fritiden på familien og på at løbe, klatre og sejle.

Kristina er vokset op i Hvidovre.

Kristina stillede første gang op for Hvidovrelisten i 2013, hvor hun blev valgt ind og i perioden sad i Social. og Sundhedsudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget. Denne periode er således hendes anden periode.

Ud over kommunalbestyrelsen, sidder hun i Teknik- og Miljøudvalget, By- og Planudvalget samt i Handicaprådet. Dertil sidder hun i VEKS' bestyrelse.

Kristina bruger fritiden på familien og på at løbe, klatre og sejle.

Kristina Young, der til daglig arbejder som journalist, er vokset op i Hvidovre, hvor hun har gået på Risbjergskolen og senere Avedøre Gymnasium.

Min fritid brugte jeg hos søspejderne i Hvidovre Havn, fortæller Kristina, så jeg kender Kalveboderne og værdsætter i det hele taget de muligheder, man som hvidovreborger har for at være i kontakt med naturen.

Det meste af min familie bor fortsat i Hvidovre, og to af mine børn går på Frydenhøjskolen, som de er meget glade for. Det ændrer dog ikke ved, at vi på egen krop og hverdag har mærket, hvad skolenedlæggelser har haft af negativ betydning for kommunens skolebørn og lærere.

Kristina Young, der har haft en fast plads i kommunalbestyrelsen siden januar 2014 som et af Hvidovrelistens mandater, mener stadig, at der er et stort behov for forbedringer i Hvidovre.

Det er jo helt tydeligt for enhver, der ønsker et kvalitetsløft. Hvidovre kan ikke konkurrere med hovedstaden, men vi har til gengæld vand, natur og luft omkring vores boliger. Lad os udvikle byen uden at ødelægge de værdier, der gør det godt at bo i Hvidovre.

I Hvidovrelisten finder vælgerne et stærkt og sammentømret hold, der helt konsekvent kæmper borgernes sag - hver gang.

Hvidovre Kommune er ikke politikernes, embedsmændenes eller udefrakommende pengemænds by.

Hvidovre er derimod borgernes by, og det skal selvfølgelig kunne mærkes, når der træffes politiske beslutninger. Det er et fokus, som Hvidovrelisten nu som altid er garant for at holde fast på.


Gert Krogstad, 2. suppleant

gert.jpeg

Gert Krogstad har tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen i Hvidovre i 10 år og har siddet i Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. 

Gert Krogstads fokus er skoleområdet, hvor han blandt andet har arbejdet for, at skole-hjem-samarbejdet og trafiksikkerheden styrkes. På det tekniske område har han arbejdet målrettet og seriøst på at minimere de støjproblemer, som kommunen pådrages gennem øget biltrafik og anlæggelsen af den nye jernbane - samt at forbedre Hvidovre som en udbygget by, hvor det skal være rart at blive ældre.  

Gert Krogstad arbejder til daglig som politiassistent, hvor han underviser på politiskolen. Ved siden af det politiske arbejde er han passioneret lystfisker og bl.a. formand for en fiskeklub. Gert Krogstad er far til to voksne piger og er desuden med stor begejstring blevet morfar.