Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Hvad står Hvidovrelisten for:

Her kan du læse om, hvad Hvidovrelisten står for på de forskellige områder

Børn og unge

Børn er vores vigtigste ressource

Hvidovrelisten vil derfor fortsat arbejde for:

• høj kvalitet i dagpleje- og daginstitutioner.

• forebyggelse gennem tidlig indsats til børn og familier.

• fysisk aktivitet som en naturlig del af hverdagen.

• de nødvendige ressourcer til integration og særlige støttebehov.

Kristina Young