Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Hvad står Hvidovrelisten for:

Her kan du læse om, hvad Hvidovrelisten står for på de forskellige områder

Erhverv og arbejdsmarked

Hvidovre har brug for et velfungerende erhvervsliv med den bedst mulige støtte fra kommunen.

Hvidovrelisten vil arbejde for:

• et driftigt erhvervsklima og stærk beskæftigelse gennem et aktivt samarbejde

• virksomhedernes forståelse for et større samfundsmæssigt ansvar

• styrkelse af de lediges ressourcer gennem meningsfulde aktiveringstilbud

• opkvalificering af ledige gennem en målrettet og realistisk videreuddannelse.

Kristina Young