Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse
formandsskifte.jpg

Her kan du følge med i, hvad der sker i Hvidovrelisten

….

Ny formand i Hvidovrelisten

formandsskifte.jpg

Hvidovrelisten kunne på sin generalforsamling lørdag den 5. maj 2018 præsentere lokallistens nye formand Karoline Cleemann.

Efter 4 år på posten gav Hvidovrelistens formand og medstifter, tidligere byrådsmedlem Mona Hammer, stafetten videre til Karoline Cleemann, da den nu 17-årige lokalliste var samlet til  generalforsamling i Stadionrestaurantens lokaler. Medlemmer mødtes til brunch, inden det formelle møde blev startet, og den nye bestyrelse blev præsenteret og valgt.

I bestyrelsen blev det til udskiftning på to poster, hvor Gitta Stendal og Peter Rytter efter eget ønske blev afløst af Elin Palm og Thomas Skouboe. Alice Bech blev genvalgt som Hvidovre-listens sekretær og Anders Drustrup blev genvalgt til bestyrel-sen. Lars Cramer-Larsen, Finn Blohm og Nynne Glud blev valgt som suppleanter, mens Leif Mejlgren og Peter Rytter blev revisorer.

Kristina Young