Hvidovrelisten
Din vej til indflydelse

Læs om vores kandidater

Læs om vores kandidater til kommunalvalget 2017

Kommunalvalget 2017

Her er det hold (med undtagelse af en enkelt, der var i udlandet), som vi stillede med til KV17. Alle aktive Hvidovreborgere, der, på tværs af landspolitisk overbevisning, mødes i en tværpolitisk lokalliste.

Her er det hold (med undtagelse af en enkelt, der var i udlandet), som vi stillede med til KV17. Alle aktive Hvidovreborgere, der, på tværs af landspolitisk overbevisning, mødes i en tværpolitisk lokalliste.

Kære læser

Som ny borgmesterkandidat er det mig en glæde at kunne præsentere et stærkt hold præget af fornyelse og erfaring. Hvidovrelisten er en af landets stærkeste lokallister og har i 16 år samlet været ”største oppositionsparti” i Hvidovre. Vi har bestræbt os på at leve op til tilliden ved en troværdig politik, som borgerne kan føle sig trygge ved. Hvidovrelisten ønsker en dialog med borgerne, så det kan blive meningsfyldt at tale om ”glæden ved politik”. Hvidovrelisten har ikke kastet sig ud i overbudspolitik, men støtter fornuftige, socialt og økonomisk forsvarlige løsninger. Hvidovrelisten er altid klar til at sige ja til sunde forlig. Behovet for politisk fornyelse er stort. Og hvad kan være bedre end en lokal liste med stærke rødder i det folkelige Hvidovre, i børneinstitutioner og skoler, i boligorganisationer, i ældregrupper, i kulturlivet, i idrætsforeninger, i det grønne…

Venlige hilsener Arne Bech


arne bech: Ja, til kvalitet

Arne Bech, Liste Hs spidskandidat, tager livet seriøst og søger gerne det bedste både i job, fritid og politik.

Arne Bech er “still going strong” og drevet af et stort ønske om et godt Hvidovre. Blandt hans forcer er det smittende engagement, fighterviljen og den store viden og erfaring.

Da han stoppede som socialdemokratisk viceborgmester havde han fået nok af ”det socialdemokratiske kulissespil” i Hvidovre. Men den store interesse blandt borgerne for et alternativ af god kvalitet fik ham til at sige ja til Hvidovrelisten. - I Hvidovrelisten er der højt til loftet og plads til alle de engagerede borgere, som gerne vil gøre Hvidovre til et bedre sted, siger spidskandidaten.

- Hele tiden har Hvidovrelisten med flid og engagement forsøgt at leve op til de forventninger, vore vælgere har haft. Det, der motiverer os mest, er de mange borgere, der har vist os tillid. Derfor tror vi også på et godt resultat og håber på, at vælgerne vil hjælpe os med at få firkløveret fyldt ud, siger Arne Bech, som også er spidskandidat for liste H ved regionsvalget.

Jeg arbejdet først og fremmest for Hvidovre.


Kristina Young: hvidovre er Borgernes by

Kristina Young, der til daglig arbejder som journalist, er vokset op i Hvidovre, hvor hun har gået på Risbjergskolen og senere Avedøre Gymnasium. Min fritid brugte jeg hos søspejderne i Hvidovre Havn, fortæller Kristina, så jeg kender Kalveboderne og værdsætter i det hele taget de muligheder, man som hvidovreborger har for at være i kontakt med naturen.

Det meste af min familie bor fortsat i Hvidovre, og mine tre døtre går alle på Frydenhøjskolen, som de er meget glade for. Det ændrer dog ikke ved, at vi på egen krop og hverdag har mærket, hvad skolenedlæggelser har haft af negativ betydning for kommunens skolebørn og lærere.

Kristina Young, der har haft en fast plads i kommunalbestyrelsen de seneste 4 år som et af Hvidovrelistens mandater, mener stadig, at der er et stort behov for forbedringer i Hvidovre. Det er jo helt tydeligt for enhver, der ønsker et kvalitetsløft. Hvidovre kan ikke konkurrere med hovedstaden, men vi har til gengæld vand, natur og luft omkring vores boliger. Lad os udvikle byen uden at ødelægge de værdier, der gør det godt at bo i Hvidovre.

I Hvidovrelisten finder vælgerne et stærkt og sammentømret hold, der helt konsekvent kæmper borgernes sag - hver gang. Hvidovre Kommune er ikke politikernes, embedsmændenes eller udefrakommende pengemænds by. Hvidovre er derimod borgernes by, og det skal selvfølgelig kunne mærkes, når der træffes politiske beslutninger. Det er et fokus, som Hvidovrelisten nu som altid er garant for at holde fast på.Karoline Cleemann: bæredygtig udvikling

 

Hvidovre skal have en bæredygtig udvikling med mennesket i centrum, siger Karoline Cleemann. Jeg mener, at der skal laves en udviklingsstrategi for Hvidovre, med balance mellem infrastruktur, økonomi, miljø og samfund. Vi bør derfor ikke bygge boliger uden samtidigt at tænke skole, institutioner, idræt, lægetilgang, grønne områder og så videre. Karoline Cleemann er født og opvokset i Norge, men de seneste 16 år, har hun boet i Hvidovre. Jeg har nok fået lokalt engagement ind med modermælken og interesserer mig for det meste, fortæller Karoline. Hun er ansvarlig for ventelisterne i HIF, findes tit på bassinkanten som official, når HVSK deltager i svømmestævner ude og hjemme - og har også siddet i skolebestyrelsen på Dansborg. Både idrætsfaciliteter og skoler skal have et løft i Hvidovre. Vores skolebørn skal vi investere i, både gennem bedre fysiske rammer og ved at tilpasse elevtallet til skolernes klasseværelser. Børns vilkår, udviklingsmuligheder og hvordan vi overleverer jorden til næste generation, betyder i det hele taget rigtig meget for mig. Samtidigt skal vores ældre og handicappede have en værdig og indholdsrig tilværelse, så jeg vil også gerne være med til at udvikle attraktive seniorboliger i Hvidovre. Hvidovres borgere skal have gode vilkår i alle livets faser.


Gert Krogstad: Samarbejde, dialog og åbenhed

I de seneste år har jeg engageret mig i samarbejdet med ”Borgergruppen Allingvej” for bl.a. at få indflydelse på bekæmpelse af støjen fra motorvejen og den kommende jernbane, fortæller Gert Krogstad Nielsen og fortsætter: Jeg har tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen i Hvidovre i 10 år og i Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Sammen med de øvrige kandidater på Hvidovrelisten, vil jeg fortsat arbejde for: - at skoleområdet får et tiltrængt løft med max 24 elever i klasserne, at respekten for lærerne og skolebestyrelserne øges, og at skole-hjem-samarbejdet styrkes, - at trafiksanering for øget trafiksikkerhed sker gennem samarbejde med ejer-/lejerforeninger og skolebestyrelser - at der bliver arbejdet målrettet og seriøst på at minimere de støjproblemer, som kommunen pådrages gennem øget biltrafik og anlæggelsen af den nye jernbane - at forbedre Hvidovre som en udbygget by, hvor det skal være rart at blive ældre, fordi der tages udgangspunkt i den enkelte ældres egne behov I det hele taget vil jeg gerne arbejde for, at mødet med borgerne skal være præget af tolerance, åbenhed, nysgerrighed, dialog, ærlighed samt gensidig respekt og tillid. Ved siden af det politiske arbejde er jeg passioneret lystfisker og bl.a. formand for en fiskeklub.


Mona Hammer: Vi gør en forskel

Mona Hammer har gennem årene interesseret sig meget for et bedre liv for borgere i Hvidovre, og det sociale område står hendes hjerte nærmest. Det gælder såvel børn, som unge, voksne og ældre. Jeg mener derfor, at Hvidovre har brug for forandring. Og der er plads til forbedringer. Hvidovre skal være en god og tryg by at bo og vokse op i, siger Mona. I min tid i kommunalbestyrelsen, og i hele Hvidovrelistens tid, har det været vigtigt for mig at medvirke til, at alle mennesker skal behandles ordentligt. Jeg har mødt mange, som med lidt hjælp kunne komme videre i livet, hvis de i en periode måtte have brug for det. Man kan næsten sige, at området dækker fra vugge til grav, og vi arbejder ansvarligt med de opgaver, der følger med. Vi skal arbejde på at have en rigtig god by med gode boliger, kultur, idræt og trivsel. Miljø og natur har stor betydning, når vi tænker mental sundhed ind. I Hvidovrelisten går vores erfaring hånd i hånd med ny viden, nye kræfter og udvikling, for vi går ind for kvalitet. Jeg er sikker på, at vi kan gøre en forskel.


Elin Palm: Ingen skal lades i stikken

Slagtningen af Motionscentret fik mig til at blive politisk aktiv, siger Elin Palm. Jeg vil arbejde for, at vi efter valget kan ændre den politiske beslutning og få et velfungerende Motionscenter, der styrker livskvaliteten ved et godt helbred, god fysisk form - samt socialt samvær. Det er bevist, at 4 timers motion om ugen kan forlænge livet med 5 gode år. Den kommune, som jeg ønsker at bo i, skal arbejde med langsigtede løsninger i planlægningen af fremtidens Hvidovre. Der skal være sammenhæng og balance - både socialt og økonomisk. Borgerne skal høres i de enkelte sager, og ingen skal lades i stikken. Fra 2008 - 2016 er der reelt 30.000 færre ældre i Danmark, der får hjemmehjælp, selvom vi er blevet flere ældre. Hvidovrelisten vil fortsat arbejde for en værdig og indholdsrig tilværelse for alle i Hvidovre og naturligvis sikre de nødvendige pladser til genoptræningen. Og så må der være mulighed for, at de ældre kan tilbydes bedre bademuligheder hver uge. I


Frank Løber: Økonomi, magt og forvaltning

En sund økonomi er en forudsætning for, at vores kommune kan videreudvikle kommunale serviceydelser, siger Frank Løber, der er født og opvokset i Hvidovre, og de sidste 16 år har haft fokus på uddannelse og kompetenceudvikling. Samtidig har han været formand for Hvidovrelisten i 8 år og i et par perioder været i kommunalbestyrelsen, som afløser for Gert og Arne. Vi skal gøre Hvidovre til en endnu mere attraktiv kommune, siger Frank og fortsætter: At sænke skatten bid for bid over de næste år - uden at svække velfærden - vil være et vigtigt redskab. Det vil have en utrolig signalværdi og være med til at fastholde og tiltrække økonomisk stærke borgere og virksomheder. Skatten har nemlig siden 2007 (hvor en statsstraf var på tale) været på et for højt niveau. De 200 mio. kr., som pludselig er kommet ekstra, bør komme borgerne bedre til gode. Magt er en gift, som skal doseres i små portioner for ikke at korrumpere. Og det sker næsten uden, højt betalte folkevalgte selv lægger mærke til det. Vi har de seneste år set alt for mange tvivlsomme sager. Magtpolitikkerne smitter af på forvaltningerne, som har det vanskeligt med at efterleve Forvaltningsloven om eksempelvis sagsbehandlingstider, hørings- og notatpligt. Mit hovedfokus vil, uanset om jeg bliver valgt, være at agere ”vagthunden”, som bider efter uansvarlige beslutninger i Hvidovre.


Finn Blohm: Frivillighed er nøglen til succes

Således lyder udsagnet fra Finn Blohm, der er foreningernes mand, formand for Hvidovre Gymnastik og repræsentant i Folkeoplysningsudvalget for handicapidrætten. Det har været en fantastik rejse med et utal af dejlige oplevelser. Gennem mit frivillige arbejde for idrætten har jeg fået stor indsigt i behovet for faciliteter, og her i HVIDOVRE skal faciliteterne opdateres og Helhedsplanen for idrætten skal gennemføres uden forsinkelser. Jeg har valgt at styrke Hvidovrelisten. Jeg oplever nemlig, at flere og flere borgere ønsker at stemme på liste H for at fremme den lokale nærpolitik i stedet for at støtte de partier, som kæmper om magten på Christiansborg. Mine primære mærkesager er: Kultur og fritid: - Fritid og Motion for børn og voksne i et godt socialt og sundt fritidsliv. - Hvidovre kommune skal tilbyde faciliteter så vi kan fastholde engagerede borgere. - Gennem dialog skabes et bedre fundament for beslutninger og i harmoni med flere tilfredse borgere. Respekt og omhu for skattekronerne: - Mange byggeprojekter bliver langt dyrere end nødvendigt – præget af gamle og firkantede arbejdsprocesser, hvor dyre eksterne projektfirmaer kan være årsag til skyhøje fordyrelser. Hvidovre en ”grøn” kommune: - Vi skal tænke alternativt og kreativt for at blive mere ”grønne”. - Energiforbruget skal minimeres. - Ved omlægning til moderne lyskilder kan der f.eks i Sportshallen samlet spares over en halv million kroner indenfor en 10 årig periode og samtidig formindskes det årlige CO2 udslip!


Bo Henrik Andersen: Nærhed, tryghed, omsorg og ansvarlighed

Bo Henrik Andersen er uddannet merkonom i ledelse og arbejder til dagligt som distributionschef med ansvar for kvalitet, økonomi og personaleledelse. Lokalpolitik skal være mere sund fornuft - mindre politik. Jeg valgte i 2016 at melde mig ind i Hvidovrelisten efter flere år som medlem i et landspolitisk parti. Det er i lokalpolitikken min interesse ligger, og jeg tror på, at en lokal liste tæt på borgerne har et bedre beslutningsgrundlag end de landspolitiske partier, der har et hensyn at tage til moderpartierne på Christiansborg - og alle de landspolitiske emner, der skal plejes. Jeg er aktiv deltager i beboerdemokratiet i Boligselskabet Friheden. Et beboerdemokrati som i Friheden, og generelt i alle typer af foreninger, er præcis mere sund fornuft og mindre politik. Det kræver, at man på tværs af holdninger/værdier finder gode brugbare løsninger i fællesskab. Som bestyrelsesmedlem er man valgt af beboerne til at varetage deres interesser. Sådan bør det også være i lokalpolitik. Lokalpolitik handler om nærhed, tryghed, omsorg og ansvarlighed. I Hvidovre har vi desværre borgere, der føler sig fanget i systemet. Det er borgere, der fastholdes i årelange ressourceforløb og sendes som kastebold mellem de forskellige instanser. Mistanken om kynisk kold kassetænkning er nærliggende. I Hvidovrelisten vil jeg arbejde for mere menneskelig omsorg og mindre kynisme.


Nynne Glud: Børnenes vel og vel

Nynne er født og opvokset i Hvidovre og har siden stiftelsen været medlem af Hvidovrelisten, hvor begge hendes forældre også er meget engagerede. Min mor (Mini Glud) har siddet i byrådet for Hvidovrelisten og min far (Toni) er kasserer, fortæller Nynne.

Jeg har 10 års skolegang på Langhøjskolen og efterfølgende tre år på Hvidovre/Avedøre gymnasium. Dette har givet mig et indblik i de stærke sider af vores uddannelsesinstitutioner, men også de sider som kan forbedres. Til daglig læser jeg til socialrådgiver, så det sociale område er rigtig vigtigt for mig.

Jeg er på nuværende tidspunkt på Filippinerne. Her tager jeg et halvt års praktik i forbindelse med min uddannelse for at få sat det sociale arbejde i perspektiv. Jeg arbejder med alt fra gadebørn, misbrugte og kriminelle til omsorgssvigtede børn og unge. Min opgave er at finde den bedste måde at sikre deres fremtid på. Dette gør desværre også, at jeg ikke har mulighed for at medvirke direkte i valgkampen, men jeg er klar til januar.

Derudover har jeg spillet ishockey på alle niveauer i Hvidovre i 17 år, så jeg ved af egen erfaring, hvor vigtigt det er at prioritere og give tilskud til foreninger, som ofte kan være en afgørende faktor i mange samfundsmæssige problemer.


 

Ærlighed, sig det, som det er Politik handler ofte om følelser, men lad os handle ud fra fakta. Thomas Skouboe, der har boet det meste af sit liv i Hvidovre, er bachelor i økonomi. I hverdagen arbejder han fuldtid med tennis som sportschef i KFUM Tennisklub og ekspertkommentator på Eurosport. Jeg kommer fra en foreningsengageret familie og elsker nytænkning, nye mennesker og nye ideer, fortæller Thomas. Jeg mener, at foreningslivet er en stærkt undervurderet faktor i at løse mange samfundsmæssige problemer. Alt fra sundhedspolitik, over socialpolitik til integrationspolitik og ældrepolitik kan styrkes af foreningslivet for at gøre Hvidovre til et endnu bedre sted at være og bo i. Kommunalbestyrelsen lokker, fordi jeg er overbevist om, at jeg kan gøre en forskel, da jeg mener, Hvidovre fortjener bedre. Jeg brænder for idræt og foreningslivet – med en far som formand i Ældre Sagen og en datter i skolealderen, er mine interesser spredt over mange områder. Kort sagt vil jeg være med til at præge Hvidovre i en anden og bedre retning som en kommune kendt for effektivisering, bedre beslutningsprocesser og kortere vej fra idé til handling.

Thomas Skouboe: ærlighed, sig det, som det er


Ulla Brund jensen: Plads til alle

Ulla Brund Jensen, mor til 2 skønne unger på henholdsvis 9 og 14 år, er opvokset i Hvidovre, hvor hun er rigtig glad for at bo i rækkehus i Stationsbyen. Ulla er uddannet på Roskilde Universitets Center og arbejder med arbejdsmiljø. De sidste 13 år indenfor bygge- og anlægsbranchen. P.t er hun ansat i entreprenørvirksomheden Aarsleff A/S med kontor på Avedøre Holme. Ulla fortæller: Jeg har været med i og opstillet for Hvidovrelisten fra starten og har både været bestyrelsesmedlem og næstformand. Min vigtigste ambition for Hvidovre er en by i balance. Med det mener jeg bl.a.: 1. Hvidovre skal være for alle alders- og indkomstgrupper. 2. Vi skal værne om det bedste byen allerede kan tilbyde; herunder foreningslivet og de grønne/blå områder. 3. Byudviklingen skal foregå med inddragelse af de berørte og med fokus på helheden. Alternativet til udvikling er afvikling 4. Transportmuligheder samt adgangen til institutioner og offentlige tilbud skal fordeles, så de matcher behovet i nærområdet 5. Økonomien skal hænge sammen 6. Her er plads til dine ideer …..


 

raza mustafa: Socialpolitik, trafik og multikultur

Raza Mustafa har arbejdet på Avedøre Holme siden 2006. Siden 2002 har han i sin fritid lavet lokalradio, og været aktiv i foreningslivet. Blandt sine hjertesager fremhæver han: 1. Socialpolitik - Børn er vores fremtid, derfor vil jeg arbejde for at investere i dem - til glæde for alle. - De ældre borgere har bygget vores samfund op. De har arbejdet for vores velfærd. Respekten for den ældre generation skal tilbage. - De handikappede skal hjælpes bedre, og vi skal bruge deres kompetencer endnu mere, så de ikke føler, at de er en belastning for samfundet, men at de også bidrager. 2. Trafikken – Et miljøproblem - Hvidovre er en transit by, så trafikken er et stort problem i myldretiden. Derfor skal der findes løsninger for Hvidovres miljø. 3. Multikultur - Hvidovre er en multikulturel by, og det sætter sine spor. Positivt og negativt. Her bor der 18,4% med en anden etnisk baggrund end dansk. Af disse, er 4,3% fra EU, og 14,1% fra ikke EU lande. - Jeg vil gerne bygge broer mellem borgerne i Hvidovre og finde fælles løsninger på de problemer, der er forbundet med integration. Det har mange politikere desværre ofte for svært ved.


Lars Cramer-Larsen: Kortere afstand mellem politik og handling

L angt fra politiske målsætninger til konkrete handlinger – afstanden skal gøres kortere. Lars Cramer-Larsen, der er næstformand i Hvidovre Idrætsforenings fodboldafdeling og medlem af Hvidovre Idrætsråd fortæller: Jeg er født og opvokset i Hvidovre og har takket være min vennekreds hele mit liv haft en tæt tilknytning, selvom jeg som officer i Flyvevåbnet har haft en del missioner i udlandet. Men det er i lige så høj grad også igennem familiens forenings-dna, at jeg har kunnet fastholde Hvidovre tæt inde på livet. Det er jo åbenlyst at nævne min far Flemming Cramer-Larsen, som igennem et langt liv har været stærkt engageret i Hvidovre; som formand for Venstre i Hvidovre, menighedsrådsformand i Risbjerg Kirke, formand for ældrerådet og medstifter af Hvidovrelisten. Herved har han også vist mig de menneskelige værdier ved at lade sig engagere i det frivillige arbejde. Samtidig har jeg på godt og ondt gjort mig mine erfaringer med det politiske niveau i Hvidovre. Her har jeg altid haft en positiv og konstruktiv relation til forvaltningens medarbejdere, mens jeg på det politiske niveau desværre ofte har måttet konstatere, at politik i Hvidovre i bekymrende grad handler om personlige konflikter, rivaliseringer og manglende indsigt i stedet for fælles resultater til gavn for byens borgere. Det må vi simpelthen have gjort op med. Til trods for Hvidovrelistens oppositionsrolle i byrådet skal det ikke fratage os muligheden for gennem gode argumenter at skabe holdbare politiske resultater. Det er min ambition, at jeg kan medvirke positivt til at gøre denne afstand mellem politik og handling kortere. Derfor stiller jeg op til kommunalvalget.